พล.ร.อ. จักรชัย ภู่เจริญยศ

 

 

นตท.จักรชัย ภู่เจริญยศ
ชั้น 1 ตอน 13
หมายเลขประจำตัว 4054
นนร.จักรชัย ภู่เจริญยศ
ชั้น ๕ พรรคนาวิน