พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง

 

 

นตท.อมรเทพ ณ บางช้าง
ชั้น 1 ตอน 2 (หน.ตอน)
หมายเลขประจำตัว 4529

นนร.อมรเทพ ณ บางช้าง
นักเรียนนายเรือเยอรมัน